Kooste: Kirjoituksia Kajaanista

Osa I: kirjoitettu vuodenvaihteessa 2006-2007.

Monikulttuurisuususkonto tuo mukaan myös hyvää. Tarvitaan vain huumorintajua ja onkin vain aivan uskomatonta millaisia ilmiöitä tämä höpötys tuo tullessaan.Otetaan nyt vaikka Kajaani. Kaunis, rauhallinen, viihtyisä ja syrjäinen kaupunki pohjoisessa Suomessa. Talous on lievissä vaikeuksissa, lehdissä kirjoitellaan teatterin lopettamisesta ja verotulojen kertymien ennusteet näyttävät heikoilta. Kaupunginjohtaja Erkki Vähämaa saa kuningasajatuksen. Hän lukee Floridan kirjan, jossa monikulttuurisuuden utopiaa yritetään pukea säälittävästi teorian muotoon. Kirjasta on isoja juttuja maan valtalehdessä Pravdassa ja sen sisältö saa monikulttuuriuskovaiset pissimään housuihinsa.Teoria menee tiivistetysti näin: kootaan mahdollisimman erilaisia ja toisistaan mahdollisimman poikkeavia kulttuureita edustavia ihmisiä yhteen ja kannustetaan ihmisiä olemaan seksuaalisesti vähemmistössä. Näin saadaan luova luokka, joka on tulevaisuudessa Floridan mukaan yhteisön menestyksen ehdoton edellytys.Tuumasta toimeen. Perustetaan ESR-rahoitteinen SPR:n tukema hanke joka liittyy Becoming More Visible – projektiin ja jonka tarkoituksena on tukea turvapaikanhakijoiden elämänhallintaa ja edistää turvapaikanhakijoiden työllistymistä. Otetaan 100 maahanmuuttajaa joka vuosi Irakista, Sudanista ja Somaliasta.

Kuningasajatus on tässä: Kajaaniin saadaan työpaikkoja. Työpaikkojen rahoituksen perustana on valtion pakolaisten vastaanottosopimuksen mukaiset kaupungille maksettavat laskennalliset korvaukset. Toimintavuoden 2006 osalta koko budjetin loppusumma on 2,5 milj. €.

Millaisia työpaikkoja syntyy? Hmmm. Johtaja, yhdeksän pakolaisohjaajaa ja viisi sosiaaliohjaajaa. Terveydenhuoltohenkilökunta ja hallinto päälle. Lisäksi tulee maahanmuuttajakeskus, asunnot ja oheistoiminta. Oheistoimintaa kuuluu mm. monikulttuurisuuspeli, valokuvakilpailu (esimerkkejä: ’kesäisellä Paltaniemen rannalla viihtyvät kaikki pihapiirimme alle kouluikäiset lapset. Leikki onnistuu vaikkei aina yhteisiä sanoja vielä löydykään’ ja ’Edes lämmin takki ei riittänyt pitämään lämpimänä, kun kokeilin pilkkimistä ensimmäistä kertaa’, sanoo Sudanista Vuolijoelle muuttanut mies.) sekä koulutusta, ohjausta ja opastusta sosiaalitukien saamiseen…

…..Miten se maahanmuuttajien työllistyminen? ’Nykyisessä hajautettuun asumiseen ja toisaalta laajahkoon transit-toimintaan perustuvassa toimintamallissa työtoiminnan järjestäminen ei ole kovin realistista’. Suomeksi siis tarkoitus ei ole yrittääkään työllistää maahanmuuttajia, vaan saada valtion tukieurot perustetulle pakolaisohjaajien organisaatiolle.

Kolmantena päätavoitteena olleesta vähemmistöseksistä ohjelmassa ei vielä ole mitään mainintaa edes Kajaanin kaupunginhallituksen pöytäkirjoissa. Asiaa pitänee tiedustella kaupunginjohtajalta itseltään.

Jään suurella mielenkiinnolla odottamaan luovan luokan esiinmarssia monikulttuurisessa Kajaanissa…:0). Buahaahhhaaah.

Lopputulos on se, että Kajaani on muuttunut Afrikkalais-Islamilaiseksi kummajaiseksi keskelle kauneinta Kainuuta. Ihmiset joutuvat elämään joutuvat ilman omaa tai mitään järjellistä syytä elämään samassa paikassa sudanilaisten, somalialaisten ja irakilaisten seassa, joihin heillä ei ole mitään kulttuurillista sidosta, ja joiden osaamisen painopiste on kaukana ympäröivästä todellisuudesta.

Osa II: kirjoitettu keväällä 2007.

    

Kajaani tulee olemaan hyvä esimerkki tämän monikulttuurihulluuden tuloksista (kts aikaisempi merkintä). Kajaani ajautuu nopeasti taloudellisiin vaikeuksiin. Rahat loppuvat vanhustenhoidosta, koulut sulkevat ovensa ja kaikki palvelut heikkenevät merkittävästi. Ainoa hyvä puoli on, että Erkki Vähämaa & kumppanit jäävät historian kirjoihin, sillä harva kaveri kokonaista kaupunkia tuhoaa muutamassa vuodessa. 

 Vastaanottobyrokratia maksaa minimissään noin 4 miljoonaa €uroa (1) vuodessa. Vastaanotettu, joka 95 % (2) todennäköisyydellä ei tule työllistymään, eikä siis tuota verokertymää sentin senttiä, maksaa vuositasolla vähintään 20 000 €uroa (3) asuntoineen, tukineen, terveydenhuoltoineen ja muine palveluineen.  Kohta näitä henkilöitä on Kajaanissa noin 1000 (4), eli noin 3 % Kajaanin asukkaista.  

 Summaksi tulee siis 24 miljoonaa €uroa vuositasolla, joka on aika tarkasti neljäsosa Kajaanin kaupungin verokertymästä (5). Summa kasvaa sitten joka vuosi. Vääjäämättä.  Kajaani oli rikas ja hyvinvoiva kaupunki ilman tuota monikulttuurista hulluutta. Palvelut olisivat hyviä, koulut korkeatasoisia ja kaikista vanhuksista voitaisiin pitää erittäin hyvää huolta. Monikulttuurilla on hintansa. Kajaanissa hinnan maksavat heitteille jätetyt vanhukset.  (Suluissa olevat numerot viitteitä.) 

1: a. Vastaanottokeskuksen toimintasuunnitelma: http://www.kajaani.fi/index.asp?id=F2E3706CDA7147A5ACE8E7E263A87506&data=1,00308B787886459385F296A5AFD4FA74,1260179EB97449B9905B695564276909&tabletarget=data_1&laytmp=kajaani06 b. Kajaanin kaupungin talousarvio 2006, kts käyttötalousosa maahanmuuttopalvelut: http://www.kajaani.fi/modules/upndown/download_upndownfile~id~6937B3160F5143D5BF7956A5229D8203~itemtype~UPNDOWNFILE~tabletarget~data_1~pid~F2E3706CDA7147A5ACE8E7E263A87506~layout~kajaani06.asp c. Tuo maahanmuuttopalveluiden kustannustaso laski vuoden 2006 luvuissa ihmeellisesti vuoden 2007 jälkeen. Nythän se oli 2,5 M€ ja toteuma 3,1 M€. Näyttäisi aivan tietoiselta veronmaksajien harhautukselta.  

2. Suomessa kaikkien esim. somalitaustaisten työttömyysaste on virallisten tilastojen mukaan 88 %. Käytännössä luku on melkein 100 %, koska työllistyneet ovat maahanmuuttajien tulkki- yms töissä, jotka joka tapauksessa maksetaan verovaroista ja joita työpaikkoja ei Suomessa tarvittaisi jos tätä järjetöntä elätettävien maahanmuuttoa ei olisi.  Euroopassa on tehty tutkimuksia maassa jo 15-20 vuotta asuneista afrikkalais- ja islamilaisperäisten maahanmuuttajien työllisyydestä. Luvut ovat synkkiä, työttömyys 75-80 % luokkaa esim. Ruotsissa. Kts vaikka: http://www.emn.at/immigration/docs/b09.pdfMikään fakta ei tue käsitystä, että Kainuuseen tuotu ko. väestö työllistyisi koskaan sen paremmin.  Luultavasti muutamaa kioskinpitäjää lukuun ottamatta kukaan ei tästä väestöstä tule olemaan ole töissä. Tietysti Monicassa ja muualla julkisella sektorilla on neuvokkeja ja kotouttajia. En vain millään voi käsittää, miten heidän työnsä lisäisi Kainuun hyvinvointia.  

3:

a.  Yleinen elämänkokemus sanoo, että ihminen kuluttaa elämiseen n. 1000 € kuukaudessa, ruokaan, asumiseen, vaatteisiin yms. Summa tulee erilaisista lakisääteisistä ja harkinnanvaraisista tuista. Maahanmuuttajat eivät elä pelkällä luovuudella. 

b. Täysin erilaisen kulttuuritaustan omaavien ihmisten sopeuttaminen ja kotouttaminen maksaa. Kajaaniin on tullut ja tulee jatkossa paljon tarvetta koulunkäyntiavustajille, tulkeille sopeuttajille, kotouttajille ja integraattoreille. Noiden kustannusten selvittäminen vaatisi erillisen tutkimuksen ja tältä osin on pakko turvautua arvioon.  

c.   Maahanmuuttajien nykyinen ja lähitulevaisuudessa kasvava rikollisuus aiheuttaa suuret kustannukset. Suomessa ko etnisen taustan omaavien rikollisuusaste on moninkertainen, kts http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/04_maahanmuutto/08_m aahanmuuttotilastot/wulktyoll.pdf. Sama fakta on nähtävissä Euroopan tasolla: http://www.wodc.nl/eng/Onderzoeken/Onderzoek_416.asp. Kustannuksista ei ole kattavaa tutkimustietoa, mutta on selvää, että kalliiksi se tulee. Varmaahan rikollisuuden kasvu ei ole, mutta em. kokemusten perusteella varsin mahdollista. 

d.   Kaikista näistä (a-c) aiheutuu vaihtoehtoiskustannuksia. Kun rahaa ja resursseja laitetaan sudanilaisten kotouttamiseen on sama raha pois esim vanhustenhuollosta. Suomessa vanhuksista on totuttu huolehtimaan ja samat voimavarat täytyy jonkun hankkia ja kustantaa, käytännössä esim suurempina yksityissektorin terveydenhuolto- ja vanhustenhuoltopalveluina.

e.   Kohtien b-d yhteenlaskettu arvio (huom. tämä on siis arvio) on tässä erittäin varovaisessa laskelmassa 700 € kuukaudessa. 

4. Kajaaniin otetaan > 100 ihmistä vuodessa suurimmaksi osaksi Afrikasta ja Islamilaisista maista. Tämä lisättynä jo tulleisiin ja heidän suureen syntyvyyteensä lisää määrän muutamassa vuodessa vähintään tuohon tuhanteen.  

5.  Kajaanin (alijäämäisen) talouden verokertymä on 100 m€ veroasteella 0,19. Maahanmuuton aiheuttamat tulevat kustannukset 20 M€. Veropohja X = 100 / 0,19 = 525 M€. Uusi tarvittava veroaste = Y. Y * 525 = 120. Y = 0,23.

 Päivitys 23.8.2007: Kajaani on tuhonnut itsensä monikulttuurisuudellaan niin, että sen on jo pakko myydä omaisuuttaan. Peristeisesti tämä on ollut viimeinen keino ennen lopullista romahdusta. Ote talousarviosta: Toimenpideohjelma alijäämien kattamiseksi vuosina 2010 – 2015

1. Kaupungin tilinpäätökset ovat ylijäämäisiä vuodesta 2007 alkaen keskimäärin noin 2 milj. euroa vuodessa ja vuodesta 2010 alkaen 2,5 milj. euroa vuodessa.

2. Henkilöstömenoissa toteutetaan säästöjä kaupunginhallituksen hyväksymän talousohjelmanmukaisesti. Talousohjelma tarkistetaan vuonna 2008 (hyödynnetäänhenkilöstöpoistuma, rekrytoidaan vain välttämättömissä tilanteissa, hyödynnetäänharkinnanvaraisia virkavapaita ja työlomia). Henkilöstöpoistuma keskimäärin 10 henkilöä vuodessa, joista tuleva säästö on noin 300 000 euroa/vuosi.

3. Kaupungin omaisuusmassaa tarkastellaan kriittisesti ja tarpeeton omaisuus realisoidaan.Periaatteena on, että omistetaan vain sellaista omaisuutta, joka tukee kaupungin perustehtävää. Tuottoarvio 500 000 euroa/vuosi.

4. Toimialojen sisällä jatketaan rakenteellisia muutoksia tehokkuuden lisäämiseksi. Säästö noin 100 000 euroa vuodessa.

5. Tiukka harkinta hankinnoissa. Säästö noin 100 000 euroa.

6. Maksut ja taksat tarkistetaan vuosittain. Lisätulo arviolta 50 000 euroa vuodessa.

Edellä mainitut (kohdat 2-6) toimenpiteet tuovat vuositasolla runsaan 1 milj. euron säästöt.

Osa III: kirjoitettu kesällä 2007.

Länsi-Euroopan vallannut täydellinen hulluus – monikulttuuri – on outo ilmiö. Se näkyy kaikkialla maanosassamme etelästä pohjoiseen ja lännestä itään. Se ei ole säästänyt mitään eikä ketään. Aivan kuin olisi jokin Euroopan laajuinen terve järki –katkaisin olisi yhtä-äkkiä laitettu off-asentoon. Monikulttuurisuushulluutta löytyy kaikkialta. Jopa niin epätodennäköisestä paikasta kuin Kajaanista, yhdestä Euroopan syrjäisemmistä ja samalla kauniimmista paikoista. 

Yleensä elämässä oppii virheistään, koska niiden tekeminenhän on erittäin tehokas tapa oppia. Otetaan esimerkkinä vaikka vanha suomalainen sananlasku. Jos joku heittää paskaa tuulettimeen, niin sehän perhana vieköön lentää silmille. Koska uloste kirvelee silmiä ja kokemus on varmaan suurimmalle osalle ihmisiä kohtuullisen epämiellyttävä, harva ihminen heittää paskaa tuulettimeen kovin montaa kertaa. 

Monikulttuuri on epäonnistunut kaikkialla. Yhtään onnistumista ei ole missään. Lisäksi on pidettävä tarkkaan mielessä se merkittävä ero mikä monikulttuurinen yhteiskuntakokeilu –virheellä on vaikkapa sosialistinen yhteiskunta –virheeseen. Jälkimmäisestä voi toipua muutamassa vuodessa, sen jälkeen kun järki on voittanut. Tästä on hyvänä esimerkkinä Baltian maat. Monikulttuuri on sen sijaan ikuista. Se pahin mahdollinen yhteiskunnan rakenteisiin vaikuttava virhe, koska sitä ei voi korjata. Tuhot ovat lopullisia ilman suurta ja infernaalista väkivaltaa. Tästä on hyvänä ja tuoreena esimerkkinä Balkan. 

Normaalilla järjellä ajateltuna oli jo ennakolta äärimmäisen todennäköistä, että monikulttuurisuuskokeilu tulisi epäonnistumaan myös Kajaanissa. No nyt se paska on kuvaannollisesti Kajaanissa lentänyt tuulettimeen oikein kunnolla – aivan kuin oli koko maanosan laajuisten esimerkkien mukaan oletettavissakin. Kaupunki ajautuu konkurssiin, palvelut heikkenevät ja syyttömät ihmiset kärsivät. Onko Kajaani tai kajaanilaiset oppineet asiasta mitään?  Niin ällistyttävää kuin se onkin, vastaus on ei. On täysin käsittämätöntä näin maalaisjärjellä ajateltuna, että paskaa halutaan lapioida myös Kajaanissa tuulettimeen jatkossa yhä uudelleen ja kiivaammalla tahdilla. Katsotaanpa mitä Kajaani tekee nyt, alla uusin Kajaanin kaupungin nettisivuilta napattu tiedote. Mielenkiintoisimmat kohdat on boldattu.


Kajaani 22.8.2007
Kainuun monikulttuurinen toimintakeskus –hankkeen arviointitutkimus julkistettiin 21.8.2007.  Tutkimuksen tekijä on FM Matti Heikkinen.
”Hanketta hallinnoi Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri ja osarahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto vuosille 2003-2007. Kuntarahoitus tulee Kajaanin kaupungilta. Kainuun monikulttuurinen toimintakeskus -hanke vastaa kansainvälistyvän Kainuun haasteisiin. Sen avulla edistetään maahanmuuttajien kotoutumista kainuulaiseen yhteiskuntaan ja autetaan heitä pääsemään työmarkkinoille ja ammatillisiin opintoihin.  Hanke palvelee maahanmuuttajien lisäksi kainuulaisia yrityksiä ja viranomaisia. Hankkeessa pyritään lisäämään positiivia asenteita maahanmuuttajia kohtaan järjestämällä työpaikoille ja oppilaitoksiin monikulttuurisuusvalmennusta. Hankkeen toiminnasta kerrotaan Populaari-Monika- lehdessä, joka ilmestyy vuonna 2007 viisi kertaa. Lehti kertoo toimintakeskuksen toiminnasta ja maahanmuuttajille tärkeistä asioista.
Monikan olohuoneessa Väinämöisenkatu 12:ssa suomalaiset ja maahanmuuttajat voivat kohdata vaikkapa kahvikupin ääressä. Toimintakeskus Monika palvelee kävijöitä antamalla tietoa ja neuvontaa sekä järjestämällä maahanmuuttajille erilaisia kursseja.”
ESR-rahoitteinen Kainuun monikulttuurinen toimintakeskus –hanke päättyy vuoden 2007 lopussa. ”Vaikka hanke on ollut käynnistämässä monenlaista toimintaa ja sen aikana on kokeiltu hyvin erilaisia asioita, henkilökunnan ja sidosryhmien päällimmäiseksi huoleksi nousi huoli hyväksi havaitun toiminnan jatkuvuudesta ja asiakkaista.” (Tutkija Matti Heikkinen; Kainuun Sanomat 20.8.2007)


Tutkimuskohteena arvioinnissa on ollut hankkeen vaikuttavuus, jota on tarkasteltu ja tutkittu eri näkökulmista. Tutkimusaineistona on ollut hankkeen kirjallinen aineisto, haastattelut ja kyselyt. Tutkija haastatteli ja kuuli asiakkaita, henkilökuntaa ja eri viranomaisten mielipiteitä ja kokemuksia hankkeesta ja sen vaikutuksista. Ydinajatuksena oli moniäänisyys; useat eri näkökulmat huomioiden.
Kainuun monikulttuurinen toimintakeskus –hankkeen keskeinen tavoite on kotoutumisen edistäminen: monikulttuurinen toiminta- ja neuvontapiste, monikulttuurinen kansalaisverkko, kurssitoiminta, maahanmuuttajien uravalmennus ja oppilaitosten ja työyhteisöjen suvaitsevaisuuden edistäminen. Kohderyhmänä ovat työikäiset maahanmuuttajat, Kainuu ja kainuulaiset.
Mitä on saatu aikaan?

”Yksinkertaistaen ja tiivistäen sanottuna: hanke on ollut monessa mukana ja edistänyt monin eri tavoin maahanmuuttajien kiinnittymistä ja osallistumista yhteiskuntaan.” (Tutkija Matti Heikkinen, Kainuun Sanomat 20.8.2007)
Tärkeässä olohuoneessa eli Monikassa kävijöitä päivittäin on ollut keskimäärin noin 40. Syyt käynteihin ovat muun muassa neuvonnan tärkeys, tila oleskeluun, tapaamispaikka, odotushuone, yhteydenpitopaikka jne. Kantaväestöä ei ole juurikaan Monikassa käynyt.  ”Tietyllä tapaa Monika on monen mielessä muotoutunut pysyväksi palveluksi maahanmuuttajalle.” (Tutkija Matti Heikkinen; Kainuun Sanomat 20.8.2007)Maakunnallinen tietopaketti maahanmuuttajille on  saatu aikaiseksi yhteistyössä Kainuun Osku –hankeen kanssa. Tietopaketti löytyy osoitteesta http://www.infopankki.fi. Hanke on järjestänyt monipuolista kurssitoimintaa: kielitaitoa edistävät kurssit, tietotekniikkaan liittyvät kurssit ja monet harrastekurssit.Maahanmuuttajille on järjestetty erillisiä työnhaku- ja uravalmennuskursseja, erilaisia motiiveja koulutukseen hakeutumisessa, työkaluja työnhakuun, tietoa opiskelumahdollisuuksista, tutkintojen tunnustaminen. Tutkimuksen liitteessä 2 on taulukko  uravalmennettavien sijoittumisesta kolmen kuukauden kuluttua.Hankkeen kunnianhimoisin tavoite on suvaitsevaisuuden edistäminen. ”Suvaitsevainen Kainuu, jossa monikulttuurisuus nähdään rikkautena, resurssina.” Asenteisiin on pyritty vaikuttamaan yrityksille ja työyhteisöille suunnatulla valmennuksella ja maahanmuuttajien tukityöllistämisellä. Tutkija näkee, että oppimista on puolin ja toisin. Moni näistä hyvistä palveluista uhkaa loppua hankkeen päätyttyä. Myös henkilökunnan vaihtuvuus on ollut suuri haaste.”Se, onko Kainuun monikulttuurinen toimintakeskus –hanke tehnyt itsensä täysin tarpeettomaksi, on vaikea kysymys. Maahanmuuttajataustaiset kainuulaiset, uuskainuulaiset, tarvitsevat kotoutumisessa tukea varmasti jatkossakin. Kainuun hiljaisen kansan tulisikin käydä keskustelua siitä, minkälaisen yhteiskunnan tulevaisuudessa haluamme ja kuinka hyvät suhteet eri osapuolten välille rakennetaan.”  (Tutkija Matti Heikkinen; Kainuun Sanomat 20.8.2007)

Ensin täytyy ottaa tupakanmittainen tauko ja lukea teksti uudelleen. Otetaan satunnainen esimerkki. Lause: ’maahanmuuttajille on järjestetty erilaisia motiiveja koulutukseen hakeutumisessa’. Mitä eo. lause tarkoittaa? Eikö maahanmuuttajille siis ole mitään motiiveja kouluttaa itseään mihinkään ammattiin? Miten ihmiselle voi järjestää motiivin? Herää vahva epäilys, että Tuula Heikkinen on kopioinut tekstin jostain vanhasta puppugeneraattorilla tuotetusta hankesuunnitelmasta. Minulla ainakin on tekstin perusteella käsitys, että Tuula, jonka työpaikka saattaa olla vahvasti sidoksissa sosiaalirahaston projekteihin, on yrittänyt päästä yli vain siitä, mistä aita on matalin.

Jokaiselle normijärjellä varustetulla ihmiselle on päivänselvää, että eo. koko teksti sisältöineen on täyttä ja suurta selittelyä. Haluaisin todella istua pari päivää vaikka mökillä tuon edellä olevan sepustuksen kirjoittajan Heikkisen Tuulan ja tämän tutkijan Matti Heikkisen kanssa ja jutella asioista. Keskustella ja päästä näiden ihmisten ajatusmaailmaan sisään. Minä uskon vilpittömästi, että Tuula ja Matti ovat aivan järkeviä ihmisiä. Hyvin koulutettuja ja älykkyysosamäärältään luultavasti yli sadan.

Haluaisin jutella ja käydä läpi, selvittää, että mikä on se ihmeellinen virus, joka aiheuttaa tuon kaikille ilmiselvän sokean pisteen, täydellisen black outin. Mikä ihme se voi olla?  Omalla tavallaan tuo naiviudessaan hellyttävä tiedote on tietysti tavattoman koominen. Otetaan vaikka tuo lässytys monikulttuurisesta Kainuusta ja suvaitsevaisuuden lisääntymisestä. Jokainen ymmärtää, että monikulttuurinen Kainuu on jo käsitteenä niin naurettava, että haluaisin todella, että minulla olisi kyky asettua Tuulan ajatusmaailmaan ja pystyä tarkkailemaan, mitä hän OIKEASTI on ajatellut kirjoittaessaan moista soopaa.

Et Sinä Tuula ole niin tyhmä, ettet tajuaisi sitä ihan itse. Kaikki ymmärtävät senkin, että jos asiasta järjestettäisiin äänestys, niin 95 – 99,9 % kajaanilaisista olisi tämän hulluuden lopettamisen kannalla. Itsestään selvää on, että kainuulaisten asenteet maahanmuuttajia kohtaan ovat koventuneet tämän hulluuden myötä. Eli tulokset ovat täysin päinvastaiset kuin tavoitteena ollut suvaitsevuuden kasvaminen. Totuus ja todellisuus ovat kyllä luettavissa myös Matin tuloksista ja Tuulan tiedotteestakin, mutta vain rivien välistä. Kätkettynä tarkoitushakuisesti. Tuula ja Matti – suurin säälin aihe elämässä on, kun ihminen pettää itseään. Osaatteko hävetä? Siis…edes hävetä? Tiedän, että kritiikin esittäjän velvollisuus on esittää myös konkreettinen vaihtoehto. No, seuraavassa tulee selkeä ja yksinkertainen ohjelma. Ohjelma mitä Kajaanin ja kajaanilaisten pitää tehdä, jotta tuho saadaan minimoitua.  

Ensimmäiseksi koko rakenne on räjäytettävä tuusan nuuskaksi. Vastaanottokeskus lopetetaan ja ajetaan puskutraktoreilla maan tasalle. Ja vinku-inttäjille totean, että pakolaisten vastaanottaminen on kaupungeille ja kunnille täysin vapaaehtoinen ja tietoinen valinta. Ja toisille vinku-inttäjille totean myös, että mitä sitten, jos jokin roskalehti, kuten Pravda, alkaa itkeä rasismista ja ihmisoikeuksista. Mitä sitten? Pravda tekee pari otsikkoa, jossa todetaan Kajaanin olevan koko Euroopan rasistisin paikka ja tuhonnut maineensa. Mitä siitä kannattaa välittää? Ainoa hypoteettinen seuraus voisi olla, että Kajaaniin ei muuttaisi jotain vasemmistolaista amerikkalaista hiukkasfysiikan tohtoria. Mutta tämän mahdollisuuden todennäköisyys on kaikissa vaihtoehdoissa tasan nolla. Eikö kajaanilaisten vanhusten hoito ole tärkeämpää kuin satunnainen ja merkityksetön vihervasemistolaisen toimittajan vinkuminen jossain Pravdassa? 

Toiseksi nämä Monikat ja muut pakolaisten hyysäyssysteemit lopetataan heti. Naps vain. Loppui puuhastelu ja valot sammutettiin. Pakolaiset ovat Kajaanin tilanteeseen tietysti itse syyttömiä, syyllisiä ovat päättäjät, jotka tämän hulluuden ovat luoneet.

Kolmanneksi vapaaehtoinen sosiaaliturva ja toimeentulotuki vedetään Kajaanissa väliaikaisesti (2-4 vuotta) äärimmäisen tiukoille. Aivan lakien rajoille. Tämä johtaa siihen, että monikulttuuri tai ainakin osa siitä siirtyy Kajaanista pois runsaampien ilmaisen rahan lähteille. Muutto suuntautunee Ouluun ja pääkaupunkiseudulle. Monikulttuuri kun pyrkii jostain kumman syystä hakeutumaan aina vertaisensaan seuraan (Suomeen jo muodostuviin ja jatkossa lisääntyviin monikulttuurisuuskeskittymiin eli ghettoihin) ja suurimman mahdollisen ilmaisen rahan lähteille. 

Neljänneksi tuon agendan ja hulluuden toteuttajat asetetaan julkiseen vastuuseen. Heidät nöyryytetään julkisuudessa lopullisesti, koska päätöksistä tulee kantaa vastuu. Parastahan hekin nauviudessaan ehkä tarkoittivat; ainakin omaa parastaan. Helppo ohjelma ja Kajaani voi vielä toipua jossain määrin ja saada taloutensa edes auttavalle tolalle. Toipua takaisin Pohjolan helmeksi mikä se on ollut. Kyynisenä ihmisenä tiedän kyllä, että ette sitä arvoisat kajaanilaiset tee. Järjen valon nappula on off-asennossa ja pysyy Kajaanin konkurssiin saakka. Hyvää monikulttuurista yötä Kajaani. 

P.S. Ai niin – Kajaanin kaupunginhallitus päätti 14.8. hakea valtioneuvoston harkinnanvaraista tukea 3 miljoonaa €uroa. Ilmeisesti täytyy käydä kerjuulla, kun odotetaan luovan monikulttuurisen Kajaanin mukanaan tuomaa menestystarinaa….:D.

 

Mainokset
Published in: on kesäkuu 9, 2007 at 1:46 pm  Comments (1)  

The URI to TrackBack this entry is: https://octavius1.wordpress.com/2007/06/09/kooste-kirjoituksia-kajaanista/trackback/

RSS feed for comments on this post.

One CommentJätä kommentti

  1. […] 12.12.2007: Myös Octavius kirjoittaa samasta […]


Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: