Työvoimapula, Suomen talous, eläkepommi ja huoltosuhde – ratkaisut

Tilastokeskuksen (ja Suomen hallituksen) Matti Niemisen analyysi Suomen demografisesta kehityksestä on seuraava.

Täyttäessään 90 vuotta Suomi on maailman nopeimmin ikääntyvä maa. Suuret ikäluokat ovat jäämässä eläkkeelle, ja pitenevä elinaika lisää vanhusväestön määrää tulevina vuosina. Jo vuosikymmenien ajan jatkuneen väestönkehityksen vaikutukset alkavat nyt näkyä: koska hedelmällisyys on ollut jo yhden sukupolven ajan alle uusiutumistason, työiästä poistuu ihmisiä enemmän kuin työikään tulee. Työvoiman tarjonnan pienentyessä edessä on työvoimapula. Näillä näkymillä työvoimapula voidaan ratkaista ainoastaan houkuttelemalla työvoimaa ulkomailta. Muuten seurauksena on vääjäämättä työvoiman määrän lasku ja taantuva talous. Veronmaksajia ei riitä ylläpitämään nopeasti kasvavaa eläkeläisten määrää. Vanhusten määrän kasvaessa eivät pelkästään eläkemenot nouse, vaan myös terveydenhoito- ja muiden palveluiden tarve kasvaa. Tulevaisuuden elintärkeisiin kysymyksiin kuuluukin se, miten muuttoliike Suomeen kehittyy.

Konkreettiset väitteet on lueteltu alla boldattuna. Ne ovat doktriineja, jotka toimivat Suomen suunnitellun maahanmuuttopolitiikan perustana. Kommentoin niitä seuraavassa perustellen sitä, miksi hallitsematon maahanmuutto on järjetöntä näiden argumenttien perusteella. Tarkemmin ottaen murskaan nuo perustelut murusiksi. Henkilökohtaisesti minua nimittäin ärsyttää se pohjaton tietämättömyys ja täydellinen typeryys, joiden pohjalta esitetään mitä oudoimpia mielipiteitä yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Näissä perusteluissa on käytetty pelkkiä faktoja, tunteita tai humanitäärisiä seikkoja niissä ei ole huomioitu.

Työvoimapula tulee, koska työikäisten määrä vähenee.

Työvoimapulaa on esiintynyt viime vuosina lähinnä kolmella sektorilla, eli terveydenhuollossa, rakennustöissä ja matalapalkka-aloilla. Terveydenhuollon lääkäri- ja hoitajapula voidaan helposti hoitaa nostamalla terveyskeskuslääkäreiden ja hoitajien palkkoja. Terveyskeskuslääkärien muutaman sadan ihmisen vajaus ei voine olla ongelma. Sen sijaan hoitajien palkitsemisen ja hoitotyön arvostamisen nostamisen myös taloudellisella tavalla vetää Suomeen takaisin jo täältä muuttaneita hoitaja ja houkuttelee alalle lisää nuoria.

Rakennus- ja matalapalkka-alojen työvoiman tarpeeseen ei julkisen hallinnon tarvitse puuttua millään tavalla, koska markkinataloudessa se on järjetöntä. Yritykset hoitavat asian aivan itse, aivan kuten olemme rakennustyömailla viime vuosina nähneet. Työvoima on ollut pääasiassa keikkatyöläisiä itäisestä Euroopasta.

Työvoima vähenee myös julkisen puolen toimistotöistä. Tämä asia on ratkaistavissa hyvin helposti tehostamalla hallintoa. Tunnen omasta kokemuksestani erittäin hyvin kuntatoimialan ja prosesseja tehostamalla ja järkevöittämällä tehokkuutta on saatavissa hyvin helposti 30 % lisää. Käynnistymässä oleva taantuma tai lama pakottaa muutenkin kuntasektorin tehostamaan toimintojaan merkittävästi, koska kuntien talousnäkymät ovat todella heikot.

Konkreettinen esimerkki. Erään Helsingin kaupungin nelikerroksissa virastotalossa on kuusi rappua. Jokaisessa kerroksessa on yhdestä kahteen aulavahtimestaria eli yhteensä 4*6*1,5=36 henkilötyövuotta. Vastaavat tehtävät ovat hoidettavissa kolmella henkilötyövuodella.

Käytännössä siis työvoimapulaa ei tule ja julkisen sektorin on mieletöntä siihen puuttua muuten kuin takaamalla pääsy maahan niille, joilla on työpaikka. Sukujen yhdistämisiä ei näiltä osin tarvita, koska se heikentäisi merkittävästi huoltosuhdetta. Lisäksi julkisen sektorin prosessien virtaviivaistaminen luo mahdollisuuden suunnata henkilötyötä terveydenhuoltoon pois hallinnollisista papereiden pinoamisesta.

Kaiken tämä lisäksi Suomessa on noin 150 000 työttömän joukko valmiina työvoimareservinä. Samaan aikaan koko ajan suurempi osa nuorista syrjäytyy. Tämän kieli- ja ammattitaitoisen työvoimareservin käyttöönotto on huomattavasti edullisempaa kuin kieli- ja ammattitaidottoman väestön siirtäminen Suomeen Afrikasta tai Lähi-idästä. Asian voi todeta yhdellä silmäyksellä vaikka tuosta alla olevasta graafista.

Talous taantuu, kun työvoimapula iskee.

Kuten esitin aiemmassa, työvoimapulaa ei tule, eikä talouden taantumasta tarvitse silloin välittää yhtään mitään. Asiaan liittyy olennaisesti myös ennusteet Suomen väestömäärästä. Jollakin hämärällä logiikalla on esitetty, että mitä suurempi väestö Suomessa on, sitä paremmin asiat ovat taloudellisesti. Väite on täysin järjetön, niin kuin huoltosuhteen kehittymisen yhteydessä esitän.

Jos Suomen väkiluku asettuu suurten ikäluokkien poistumisen jälkeen noin neljän miljoonan paikkeille, se merkitsee jokaisen suomalaisen keskimääräisen varallisuuden nousemista 20 %. Itse en henkilökohtaiesti tunne ketään, jolle tämä olisi vastenmielinen ajatus.

Eläkepommi uhkaa.

Esitän tämän rautalankamallina ja vain pääkohdittain, koska harva ymmärtää suomalaisen eläkejärjestelmän ominaisuudet. Lisätietoa saa vaikka Telan sivuilta. esitettyjen lukujen taustalla on nykyistä pienempi eli noin 10 000 töihin tulevan ihmisen hallittu maahanmuutto. Hallitulla maahanmuutolla tarkoitan sellaista normaalia maahanmuuttoa, joka ei tuhoa Suomea niin kulttuurin, elämisen tason, talouden kuin ympäristönkään osalta.

Suomen työeläkejärjestelmä on osittain (25 %) rahastoiva, sitä hallinnoidaan (pääosin) yksityisen työeläkeyhtiöjärjestelmän kautta ja sitä säädellään yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen ja valtion kanssa.

Suurten ikäluokkien aiheuttaman ’eläkevajeen’ , siis tuon rahastoimattoman eläkesumman kerääminen maksaisi nykyisellä väestöllä noin 3-5 % eläkemaksun korottamisen. Siis ei enempää ja työntekijän maksettavaksi tuosta summasta tulisi ehkä puolet. Palkansaajan verotus nousisi siis 1-2 %. Tässä on se paljon kohuttu ja otsikoita nostanut eläkepommi.

Eläketurvakeskus: Vuonna 2007 julkaistun perusvaihtoehdon mukaan TyEL-maksu nousisi nykyisestä noin 21 prosentista 2030-luvun alkuun mennessä runsaat 4 prosenttiyksikköä. Sen jälkeen maksu ei juuri muuttuisi. Jos sijoitukset tuottavat paremmin kuin on oletettu, maksun nostotarve jäisi pienemmäksi.

Eläkepommin olemattomuutta korostaa vielä se fakta, että eläkeyhtiöillä on jo nyt noin kaksinkertainen määrä vapaita pääomia suhteessa niiden eläkevastuisiin.

(Lähteet: eläketurvakeskus, eläkeyhtiöiden tilinpäätökset).

Filosofisesta näkökulmasta puhe eläkepommista pohjautuu ikuisen kasvun periaatteeseen, joka ei taas loogisesti ole mitenkään mahdollista. Maapallolla on jo nyt 7 miljardia ihmistä ja väestö kasvaa räjähdysmäisesti etenkin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. En tiedä millä logiikalla Suomeen halutaan samat hirvittävät ympäristötuhot, jotka jo nyt runtelevat Afrikkaa, mutta jokin uskonnollinen tausta sillä on pakko olla. Hallitsematon väestönkasvu takaa sen, että ihmiskuntaa odottaa joka tapauksessa pula vedestä, ruuasta ja energiasta. Mielestäni on maanpetturuutta  siirtää nuo ongelmat ja tulevat sodat Suomeen ilman mitään järkevää perustetta.

Huoltosuhde heikkenee.

Huoltosuhde heikkenee ennusteiden mukaan suuruusluokkana  siis 1,1 –> 1,2-1,4 väliaikaisesti. Huoltosuhdetta ei kannata missään tapauksessa heikentää lisää. Reaalisen maahanmuuton, joka Suomeen virtaa, huoltosuhde on parhaimmillaankin 1:4.  Jokainen ymmärtää, että suunniteltu maahanmuutto vain pahentaisi tilannetta dramaattisella tavalla. Suomeen jatkossa vuosittain tarvittavan maahanmuuton lähtömaat tulevat olla kulttuuriltaan mahdollisimman samanalaisia Suomen kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa Baltian maita ja Venäjää.

(Lähteet: samat tulokset on saatavissa lukuisista tutkimuksista Tanskasta, Norjasta ja Ruotsista. Lähteet on linkitetty aikaisemmissa kirjoituksissani).

Tätä tekstiä saa linkittää ja lainata vapaasti ja se on minun puolestani mitä suositeltavinta. Lisäksi sitä tulee arvostella, oikaista ja kommentoida siinä mahdollisesti olevien logiikkavirheiden tai väärien lukujen osalta.

Mainokset
Published in: on marraskuu 1, 2008 at 9:14 am  Comments (14)  

The URI to TrackBack this entry is: https://octavius1.wordpress.com/2008/11/01/tyovoimapula-suomen-talous-elakepommi-ja-huoltosuhde-ratkaisut/trackback/

RSS feed for comments on this post.

14 kommenttiaJätä kommentti

 1. Paranee vain entisestään – siis kirjoitustesi taso. 🙂
  Olet käsitellyt erittäin tärkeää asiaa erittäin terävästi.

  Vilkaiskaa muuten ihan huviksenne tänne:
  http://www.vihrealanka.fi/forum/vihreiden-maahanmuuttopolitiikka#comment-1591

 2. Hieno kirjoitus! Tuota pitää levittää.

  Itse en tiennyt, että ”eläkepommin” verovaikutus jää noin pieneksi. Varsinainen suutari!

 3. Kiitos Kullervo kehuista.

  Oppimishaluisena ihmisenä olisi tietysti hauskaa saada jotain kritiikkiä, mutta toive lienee turha.

  Hallitsemattoman maahanmuuton argumentiksi jää käsittääkseni vain humanitääriset syyt. Jokainen voi pohtia, kannattaako Suomi muuttaa Afrikan ja Lähi-idän ylijäämäväestön kaatopaikaksi.

  Hyvällä omallatunnolla on valtava hinta.

 4. Maxwell, en minäkään tiennyt ennen asiaan tutustumista tuon ’eläkepommin’ todellista hintaa.

  Se on loistava esimerkki siitä, miksi asioista kannattaa ottaa selvää ja perehtyä taustoihin.

 5. Itse pohdin sitä, että yhtä aikaa huudellaan työvimapulata ja voimallisesti ajetaan läpi valtion tuottavuusohjelmaa, seurataan metsäteollisuuden alasajoa ja rakennusalan hiipumista… työpaikathan ovat vähenemään päin?

  Hanna-Kaisa

 6. Hienoa kirjoitusta kerrassaan- nyt kun vaan kaikki mokuttajat sekä viherpiippopellet myös tajuaisivat viestin sisällön, mutta se ikävä kyllä taitaa jäädä haaveeksi; ko.ryhmät eivät ole tunnettuja loogisesta ajattelutavasta, vaan nimenomaan toimintatavoista jotka perustuvat tunteisiin sekä siihen ihmeelliseen oman hyvänolontunteen saavuttamiseen keinolla millä hyvänsä, teki se sitten kuinka pahaa tahansa suomalaiselle yhteiskunnalle ja kulttuurille.
  Itse olen eniten huolissani tuhansista ja taas tuhansista syrjäytyneistä nuoristamme- eikö nimenomaan nuortemme varassa ole maamme tulevaisuus? Eikö ennemminkin pitäisi pureutua niihin syihin jotka ajavat nuorisomme syrjäytymään sekä auttamaan heitä kaikin mahdollisin keinoin päästä kiinni opiskelu/työpaikkoihin, eikä koko ajan kihelmöidä mokutuskiimassa lisää ’huippuosaajia’ tänne afrikan sarvesta sekä muista maailman viemäreistä??? En kyllä ikinä opi ymmärtämään mitä noiden multikulttivouhottajien päässä oikeastaan liikkuu, vai liikkuuko siellä ylipäätään mitään..

 7. ’En kyllä ikinä opi ymmärtämään mitä noiden multikulttivouhottajien päässä oikeastaan liikkuu, vai liikkuuko siellä ylipäätään mitään..’

  Tuo Jeja-Pekka Roosin blogi on loistava aivojen ja ajatusmaailman kuvaus. Kyse on kai jonkinlaisesta poststalinistisesta kostosta niille, joiden kuvitellaan estäneen neuvostojen vallan ja demokraattisen sentralismin. Tai jotain.

 8. ”Terveydenhuollon lääkäri- ja hoitajapula voidaan helposti hoitaa nostamalla terveyskeskuslääkäreiden ja hoitajien palkkoja.”

  Tässä olet pahasti väärässä. Ei tätä asiaa palkalla paranneta. Monet lääkärit jatkavat samoissa tiloissa työpäivän jälkeen yksityisvastaanottoaan samoissa tiloissa samoilla välineillä mutta huomattavasti kalliimmalla ja sitten valittavat, kuinka työ on raskasta. Joku saattaisi jopa miettiä voisiko kunnallisen puolen työn hoitaminen huonosti jopa olla ihan tarkoitus jolla saadaan asiakkaat sinne yksityiselle puolelle jossa on sama lääkäri vastassa jokavain siellä yksityisellä puolella saa samasta hommasta paremmin rahaa.
  Lääkäreiltä pitäisi vain vaatia enemmän ja heitä pitäisi kouluttaa enemmän.
  On uskomatonta miten lääkärit pystyvät kiristämään jatkuvasti lisää palkkaa täysin ihmeellisin perustein jotka eivät ns. kestä päivänvaloa.

 9. En saanut aivan pointtiasi kiinni. Markkinataloudessa vallitsee kysynnän ja tarjonnan tasapaino.

  Nyt tasapainoa ei ole, koska palkkaus ja muu kompensaatio ei ole sellaisella tasolla, että tarjontaa olisi tarpeeksi. Kun korvauksia nostetaan, tarjonta lisääntyy ja tasapaino löytyy.

  Tunnen kyllä toimialan ja etenkin sen taloudelliset syy-seuraussuhteet ainakin jollakin tasolla ja en pysty millään hahmottamaan alalla sellaista mekanismia, joka estäisi em. lain toteutumisen.

 10. Järisyttävä puheenvuoro! Eikö tätä saisi millään suuren yleisön luettavaksi? Mielipidekirjoituksena Aamulehteen, tai muuhun lähes vapaaseen mediaan.

 11. Hyvä kirjoitus. Selvää pässinlihaa insinööri/harrastelija-ekonomistille.

  Tuo työmarkkinakommentti oli tosin hieman huti.

  Lääkäripula johtuu lääkärien vähäisistä koulutusmääristä. Tätä kontrolloi opetusministeriö, joka on lääkäriliiton soluttama/korruptoima. Hippokrateen valakin jo sisältää kilpalunrajoitus-klausuurin.

  Sairaanhoitohenkilökunnasta ei itse asiassa ole pula työmarkkinoilla* vaan sairaaloissa. Tämä taas johtuu sairaaloiden rahapulasta. Vasurilehdistön** masinoima ’500 egee hoitajille’ -kampanja ei todellakaan helpottanut tätä rahapulaa…

  -R-

  —-
  * TES:n yleissitovuus ja muu työlainsäädäntö tarkoittaa sitä, että Suomessa ei ole varsinaisia työmarkkinoita vaan sen korvaava työmarkkinajärjestelmä.

  ** käsittänee melkein kaikki isommat suomessa painetut lehdet

 12. Suomella lienee huomattavia piiloreservejä, joista saa työvoimaa.

  Työvoimapulan olosuhteissa ylikouluttautumisen tarve vähenee, koska työpaikoista ei tarvitse kilpailla monen tutkinnon voimalla.

  Työvoimapulan vallitessa vanhemmatkin ihmiset voivat jatkaa työelämässä, koska olettettavasti töitä riittää silloin heillekin. Tähän tulee avuksi myös parantanut terveys.

  Työvoimapula auttaa ihmisiä löytämään itselleen optimaalisen työpaikan. Siis yhä useammat ihmiset ovat itselleen ja yrityksille sopivissa tehtävissä. Työvoiman ylitarjonnan olosuhteissa työpaikan vaihtaminen on vaikeaa ja moni jää paikkaan, jossa hänen tuottavuuteensa ei ole paras. Työvoiman ylitarjonnan olosuhteissa organisaatioiden toiminnan haittana on henkilöstön ja johdon toisiinsa kohdistama urasabotointi. Työvoimapulan aikana henkilöstö voi toimia tehokkaammin kun ei tarvitse puukottaa toisia selkään, koska aina voi vaihtaa toiseen työpaikkaan.

  Suomi tarvitsee työvoimapulaa.

 13. Lääkäripula johtuu lääkärien vähäisistä koulutusmääristä.

  No höpöhöpö. Kuinka usein olet jäänyt ilman lääkäriä, kun olet todella tarvinnut sitä? Tunnetko ketään, joka olisi jäänyt ilman lääkärinhoitoa vakavasti sairaana?

  Lääkäripulalla tarkoitetaan sitä, että julkisella sektorilla ei työskentele lääkäreitä niin paljon, että jokainen saisi lääkäriajan varttitunnin sisään siitä kun havaitsee tarvitsevansa lääkäriä. Yksityislääkärin vastaanotolle pääsee Suomessa heti, joten lääkäripula on tosiasiassa sitä, että julkinen lääkäripalvelu on ajautunut kriisiin, kuten kaikki julkiset ilmaispalvelut. Sairaalalääkärin palkka on kohtuullisen pieni, noin neljä tonnia. Lääkäri tekee yksityisellä puolella päivässä sen mitä julkisella viikossa, ja siksi monet pitävätkin vastaanottoa yksityisellä puolella.

 14. […] kehitetä, vaan myös viennin on oltava tervettä. Vienti tuo maahan rahaa. Octavius on käsitellyt tätäkin aihetta […]


Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: