Kestävän ympäristöpolitiikan linjauksia

Maapalloa on kohdannut joukko erilaisia ihmisen aiheuttamia ekokatastrofeja eikä mikään trendi viittaa siihen, ettei kehitys jatkuisi globaalisti yhä huonompaan suuntaan. Maapallon ekologista tasapainoa ylivoimaisesti eniten uhkaava tekijä on väestönkasvu, jolle käytännössä kaikki muut ympäristöongelmat ovat suoraan alisteisia. Maapallolla on nyt noin 7 miljardia ihmistä ja kaikkein optimistisimpienkin arvioiden mukaan väestön määrä kasvaa 12-14 miljardiin saakka. Yltyvä ruokapula, saastuminen, lajien tuhoutuminen sukupuuttoon, maatalousmaan väheneminen, vesipula ja raaka-aineiden niukkuus ovat väistämättömiä. 

Maapallon ekologinen kestokyky on ylittynyt, eikä meillä ole muuta paikkaa missä elää. Tilanne johtaa myös luonnonlakien mukaisella varmuudella aseellisiin konflikteihin, joissa taistellaan niin maatalousmaasta, raaka-aineista, puhtaasta vedestä kuin energiastakin. Mitä Suomen tulisi sitten tehdä?

Suomesta puuttuu uskottava kestävää ympäristöpolitiikkaa ajava puolue. Mielikuvissa tätä edustavan Vihreiden perusideologiaan kuuluu kehitysmaiden väestön massamuutto länsimaihin. Ympäristön kannalta tämä on anteeksiantamattoman tuhoisaa, koska maahanmuutto kolmannesta maailmasta kasvattaa entisestään länsimaiden ympäristötaakkaa ja ekologista jalanjälkeä.

Seuraavassa on hahmoteltu linjauksia kestävän kehityksen pohjalta olevaksi ympäristöpolitiikaksi. Periaatteita ohjelmassa on kolme: Suomen kansallinen etu, ympäristön sekä elollisen luonnon ainutkertaisuuden suojeleminen sekä sen faktan hyväksyminen, ettei jatkuva elintason nouseminen ja taloudellinen kasvu voi jatkua ympäristöä kuormittamalla.

Tavoitteena on korkeasta teknologiasta elävä Suomi, jonka luonto on ylivoimaisesti puhtain ja ekologisesti kestävimmin periaattein hoidettu koko Euroopassa.

Energiantuotanto

Lähtökohtana energiantuotannossa on se, että Suomen tulee olla sen suhteen omavarainen myös kriisioloissa. Perusvoiman tuotannon tulee pohjautua vastuulliseen ydinvoimaan, johon kuuluu mm. ydinjätteen luotettava ja kotimainen loppusijoittaminen. Ydinvoima on saasteetonta ja tehokasta.

Ydinvoiman lisäksi Suomen tulee panostaa voimakkaasti hajautettuun energiantuotantoon, jossa panostetaan etenkin aurinko-, maalämpö-, tuuli-, turve- ja pienpuuenergiaan sekä biopolttonesteiden tuotekehitykseen ja verotukselliseen suosimiseen.

Tuulivoimapuistoja ei Suomeen rakenneta, koska vastaava määrä perusenergiakapasiteettia olisi rakennettava joka tapauksessa. Lisäksi tuulipuistoilla on merkittäviä ekologisia ja esteettisiä haittoja. Tuulienergiaa suositaan asuin- ja liikekiinteistöjen omien pienvoimaloiden investointituilla. Sama tuki ulotetaan vastaavasti myös aurinkoenergia- ja maalämpöinvestointeihin.

Vesivoimaa ei Suomeen rakenneta lisää. Hiili- ja kaasuturbiinivoimalat jäävät varakapasiteetiksi.

Bionesteiden tuotantoteknologian kehittämiseen panostetaan voimakkaasti siten, että Suomi on kymmenessä vuodessa maailman johtava valtio tässä teknologiassa.

Kaavoitus

Lähtökohtana kaavoituksessa on se, että koko Suomi pysyy mahdollisuuksien mukaan asuttuna. Olennaista on asumismahdollisuuksien monipuolisuus. Kaavoituksella tarjotaan mahdollisuus asua myös haja-asutusalueilla sitä haluaville. Kaikkiin pientaloihin sekä uudisrakennuksina rakennettaviin kerros-, pari- ja rivitaloihintulee rakennusmääräysten kautta rakennetuksi lämpöä varaava tulisija.

Pienten paikkakuntien asutusta tuetaan maanlaajuisella laajakaistaverkolla ja paikallisella joukkoliikenteen tuella. Asuinpaikasta riippumattomien työpaikkojen luomista pienille paikkakunnille tuetaan harkinnanvaraisesti aloittaville yrityksille. Myös itsenäiseen ammatinharjoittamiseen ja yrittämiseen kannustetaan poistamalla turha byrokratia ja yksinkertaistamalla verotusta.

Liikenne

Liikennepolitiikassa suositaan lähtökohtaisesti joukkoliikennettä. Perustana tälle on hyvässä kunnossa pidettävä raideverkko, jota täydentävät pikaraitiotiet sekä bionestettä käyttävä bussiliikenne.

Henkilöautojen päästörajoituksia tiukennetaan ja siirtymäaikaa henkilöautojen hybridi- ja biopolttonesteteknologiaan lyhennetään verotuksellisin keinoin. Ruuhkamaksuja ei Suomessa tarvita.

Maatalous

Lähtökohtana on, että Suomi pysyy omavaraisena myös kriisiaikoina. Tätä tavoitetta edistetään siten, että sertifioidun kotimainen puhdas ruoka brändätään sen ansaitsemalla tavalla. Asiaa edistetään valtion tukemalla hankkeella, jossa markkinointiosaaminen haetaan esim. Italiasta. Hankkeseen liitetään myös suomalaisten luonnontuotteiden (kala, poro, sienet, marjat ja yrtit) valtavan vientipotentiaalin selvittäminen. 

Maatilojen suoramyynnin logistiikkaa ja jakelua tuetaan investoimalla niiden vaatimaan infrastruktuuriin.

Metsätalous

Metsänomistajat velvoitetaan käyttämään osalla metsäalasta jatkuvan kasvatuksen menetelmiä ja osalla metsänomistajan niin halutessa tehometsätalouden menetelmiä. Tämä toisi parhaan mahdollisen yhdistelmän taloudellisen tuoton ja metsien monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta. Vapaaehtoisen suojelusta saatavien korvausten kriteerejä väljennetään siten, että tavoitteeksi asetetaan 5 %:n vapaaehtoisessa suojelussa oleva metsäala metsien kokonaispinta-alasta. 

Suomen metsiin saadaan näillä keinoilla maailman tiukin ja arvostetuin ympäristösertifikaatti, joka mahdollistaa myös metsäteollisuuden kilpailukyvyn. Suomen leveyspiireillä ei voida kilpailla puuraaka-aineen hinnalla, joten kilpailueduksi muodostuu luontaisesti suomalainen puhdas luonto ja sen tuottama puun imago.

Muu ympäristönsuojelu

Suomen ehkä merkittävin yksittäinen luonnonvara ovat vesistöt ja niiden hoitoon panostetaan edelleen merkittävästi ehkäisemällä suojavyöhykkeiden avulla maatalouden lannoitepäästöjä.

Kokonaistuotannon kannalta merkityksettömät pienet vesivoimalat puretaan ja kosket palautetaan luonnontilaan. Suomesta saadaan nopeasti harrastekalastajien paratiisi, jolla tuetaan paikallista matkailuyrittämistä. Samaa tavoitetta tukee myös investointituki lintukosteikkojen laajamittaiseen rakentamiseen pakettipelloille ja vesijättömaille.

Suomen luontoon pesiytyneisiin vierasperäisiin lajeihin, kuten minkkiin ja supiin, kohdistetaan määrätietoinen vaino. Tätä tuetaan maksamalla luvan saaneille metsästäjille tapporahaa. Menettely tukee myös pienten paikkakuntien asuttuna pysymistä ja elinmahdollisuuksia.

Jokamiehenoikeus Suomessa säilyy ja tämän ainutlaatuisen arvon ymmärtämistä korostetaan ottamalla peruskoulun opetusohjelmaan kaksi viikon mittaista luontoleiriä.

Suomessa tulee olla niin määrällisesti kuin suhteellisestikin Euroopan suurimmat luonnonsuojelualueet pinta-alalla mitattuna.

Väestöpolitiikka

Maahanmuutto tapahtuu Suomen kansallisen edun pohjalta, eli Suomeen on ammattitaitoinen ja yritteliäs ihminen tervetullut tekemään työtä ja elättämään itsensä. Kaikilla on samat oikeudet ja velvollisuudet eikä mitään erityisjärjestelyitä tunneta minkään etnisen ryhmän suhteen.

Tavoitteena ei ole Suomen väkiluvun keinotekoinen kasvattaminen, vaan sen pitäminen ennallaan luontaisena ja maamme ekologisen kestokyvyn määrittämissä rajoissa 4,0 – 4,5 miljoonan ihmisen välissä suurten ikäluokkien aiheuttaman luonnottoman pullistuman poistuttua.

Väestönkasvun hillitsemisen tulee ohjata Suomen kehitysyhteistyötä ja siihen kohdistettujen varojen kohdistamista ylivoimaisesti tärkeimpänä kriteerinä.

Pakolaisuutta tuetaan sen syntysijoilla ja pakolaisuudesta syntyviä valtavia yhteiskunnallisia ongelmia ei siirretä Suomeen, koska hallitsematon maahanmuutto tuhoaa myös luonnon.

_________________________________________

Päivitys 2.1.2009. Ansiokkaat kommentit on huomioitu ja tekstiä on tarkennettu.

Advertisement
Published in: on 31 joulukuun, 2008 at 12:17 pm  Comments (15)  

The URI to TrackBack this entry is: https://octavius1.wordpress.com/2008/12/31/kestavan-ymparistopolitiikan-linjauksia/trackback/

RSS feed for comments on this post.

15 kommenttiaJätä kommentti

 1. JUMALAUTA! Octavius pääministeriksi ja heti!

  Tässä kirjoituksessa kiteytyy se, mitä jokaisen yksittäisen poliitikon päässä PITÄISI liikkua. Tässä kiteytyy se, mitä minun päässäni liikkuu. Kysymys kuuluukin, miksei kukaan päättävässä asemassa oleva ihminen (poislukien Astrid Thors joka on varmaan humanoidi(vitsi vitsi kohta ollaan oikeudessa :))) uskalla päästää suustansa päivänselviä asioita. Jos vastaus kuuluu, että ei ymmärrä, tai ei ymmärrä ajatella asioista näin, niin se alkaa sitten olla pelottavaa.

  Jos tällainen tavallinenkin nelikymppinen korkeintaan keskivertoälykäs sukankuluttaja-perheenisä sen tajuaa niin mikseivät sitten ne joiden ihan oikeasti pitäisi?

  Minun mielestäni Octaviuksen ajatus on ihan päivänselvä, vai onko se liian itsestäänselvää ettei (muka) kukaan älyä ajatella näin?

 2. Maahanmuutto tapahtuu Suomen kansallisen edun pohjalta, eli Suomeen on ammattitaitoinen ja yritteliäs ihminen tervetullut tekemään työtä ja elättämään itsensä. Kaikilla on samat oikeudet ja velvollisuudet eikä mitään erityisjärjestelyitä tunneta minkään etnisen ryhmän suhteen.

  Ehkä tuota kohtaa voisi hieman miettiä. Eihän Suomi voi toivottaa kaikkia tuollaisiakaan ihmisiä tervetulleiksi. Omasta mielestäänhän hyvin moni tänne mielivä täyttää vaatimuksen ammattitaidosta ja yritteliäisyydestä.

  Tavoitteena ei ole Suomen väkiluvun keinotekoinen kasvattaminen, vaan sen pitäminen ennallaan luontaisena ja maamme ekologisen kestokyvyn määrittämissä rajoissa 4,0 – 4,5 miljoonan ihmisen välissä suurten ikäluokkien aiheuttaman luonnottoman pullistuman poistuttua.

  Väestönkasvun hillitsemisen tulee ohjata Suomen kehitysyhteistyötä ja siihen kohdistettujen varojen kohdistamista ylivoimaisesti tärkeimpänä kriteerinä.

  Pakolaisuutta tuetaan sen syntysijoilla ja pakolaisuudesta syntyviä valtavia yhteiskunnallisia ongelmia ei siirretä Suomeen, koska hallitsematon maahanmuutto tuhoaa myös luonnon.

  Juuri näin… ehkä väkilukutavoite voisi olla alhaisempikin.

  Pakolaisuuden ja muun maahanpyrkimisen kohdalla en malta olla ottamatta esille ajatusta siitä, että tulevaisuudessa Suomi käännyttäisi maahanpyrkijät heidän valintansa mukaan joko takaisin heidän lähtömaahansa tai Suomen rajojen ulkopuolelle sijoitettavaan maahanpyrkijöiden käsittelykeskukseen. Se voisi sijaita jossain kehitysmaassa, joka myös saisi keskuksesta taloudellista hyötyä. Sieltä käsin voisi hakea normaalia siirtolaisviisumia.

  Näin jyrkkä ja radikaali menettely poistaisi nykyisen oikotien Suomen asukkaaksi ja sosiaalitukien nauttijaksi. Enää ei tehoaisi passien ”häviäminen” tai sorrettuna esiintyminen. Turva tulisi niille jotka sitä todellisuudessa tarvitsevat. Tällä hetkellä Suomi toimii reaktiivisesti tulijoiden ehdoilla. Se ei voi olla Suomella eduksi.

 3. Kiitos kommenteista, se on todella tervetullutta.

  Acc: oikeassa olet. Tuota pitää täsmentää siten, että jos Suomesta ei löydy tarjolla olevaan työpaikkaan osaamista tms. Se oli tarkoitus, mutta teksti jäi vajaaksi siltä osin.

  Selasin tuossa nopeasti puolueiden ympäristöohjelmat. Hieman huvitti, kun huomasin, että tämä on kaikessa vaatimattomuudessaan ainoa selkeä ja ymmärrettävä.

  Nyt on politiikan paikka, sanoisin.

 4. Energiantuotannosta ajattelen tismalleen samalla tavalla. Todella hyvä tiivistelmä.

  Tuosta metsätalousosiosta olen sitten täysin erimieltä varsinkin yksityismetsien osalta. Minun mielestäni metsänomistajan päätösvaltaa suhteessa omiin metsiinsä tulisi entisestään lisätä. Metsänomistajan tulisi saada vapaasti päättää soveltaako hän omistamillaan metsäpalstoilla avohakkuuta vai ns. jatkuvaa kasvatusta (poimintahakkuut).

  Perinteisesti yksityismetsien käsittelyä on säädelty Suomessa valtiovallan toimesta varsin voimakkaasti, jopa mielivaltaisesti. Itse pidän hyvänä asiana, että metsänomistaja voi entistä paremmin päättää metsänkäsittelymenetelmistä. En halua, että toimintaa alettaisiin jälleen rajoittamaan esimerkiksi kieltämällä avohakkuut kokonaan. Uudistamisvelvoitteesta voitaisiin minun puolestani luopua kokonaan (USA:n malliin).

  Jatkuvaan kasvatukseen siirtymistä ja sen ja nykyisen tehometsätalous menetelmän sekamenetelmään voitaisiin kannustaa ja opastaa nykyistä voimakkaammin. Mutta se, että metsänomistajat pakotettaisiin luopumaan avohakkuumenetelmästä ei ole mielestäni oikein. Määrätyillä kohteilla se on mielestäni ihan järkevää (esim. kylvämällä uudistettavat männiköt)/hyväkasvuiset kuusikot).

  Tosiasia on kuitenkin se, että uusi metsä syntyy aina ajan myötä, kaikista metsänhoitotoimenpiteistä huolimatta ;D

 5. Kannattaa muista, että tila/palsta muodostuu yleensä erityyppisistä metsäkuvioista. Kuvion muodostumiseen vaikuttaa esimerkiksi kasvupaikkatyyppi, puuston ikä, maapaohja jne.

  Itse näkisin järkevänä politiikkana sen, että metsänomistaja voisi käyttää osalla kuvioista ns. jatkuvan kasvatuksen menetelmiä ja osalla ns. tehometsätalouden menetelmiä. Tämä toisi mielestäni parhaan mahdollisen taloudellisen tuoton ja metsien monimuotoisuus lisääntyisi entisestään.

 6. Ave,
  Taiturimaista tekstin kirjoitusta jälleen tärkeistä asioista, niiden kovasta ytimestä, insinöörinä olen täysin saamaa mieltä lähes kaikista kohdista, ja tuo enrgiapolitiikan aukikirjoittaminen todella lämmitti. Siis niinhän se on, että kaikki polttaminen on lopetettava nyt ja heti, ja siksi ydinvoima on ainoa ja kestävä energiantuottoteknologia nyt tällä hetkellä, ja toivottavasti pian sen isoveli, fuusioenergia, olisi myös käytössä. Kaikki muu on näpertelyä ja harrastelijoiden puuhastelua. Isot taseet vasta todella vaikuttavat.

  Tänään on uuden vuoden aatto, ja tässä on vähän jo sellaista juhlajuttua ilmassa, että täytyy lukea tämä teksti vielä kunnolla uudelleen myöhemmin ja kommentoidaan sitten. Mutta siis tästä olisi hyvä nyt vaikka PS otta vähän osviittaa ja täydentää energiapolitiikka-malliaan. Palataan tähän. Parahin Mr. Ex-Åbo, niin se on vaan kylmä tosiasia, että eivät nämä ns. valtapuolueet ymmärrä oikeasti tästä energiapolitiikasta vittuakaan, se on nähty. Kaikenlaiset amatöörit ja puusilmä-tomppelit koittaa selittää jotain ihme juttua energiahuollosta ja muuta diibadaabaa, mutta asian kovasta ytimestä ei puhu juuri kukaan, kuten parahin innoittajamme Octavius nyt kirjottaa auki. Kuulee mitä ihmeelisimpiä hourupäisiä ajatuksia ja juttuja tältä kaiken-osaavalta eliitiltä. Kaikessa on vaan takana pikavoitot ns. bio-energia- ja muille huuhaa-firmoille, ja siten valtoille verorahoja, muusta viis. Amen.

  Kaikesta huolimatta, ja juuri sen vuoksi, hyvää ja parempaa kristillistä uutta vuotta 2009! 🙂
  -P-

 7. Hienoa! Olen lähtökohtaisesti lähes jokaisesta esittämästäsi kohdasta samaa mieltä! Mikäli toivottavasti sinä kaltaisellasi tavalla ajattelevat saavat ajettua tuollaisen ohjelman läpi perussuomalaisissakin. Perussuomalaiset ovat muun muassa tähän mennessä vastustaneet ydinvoiman lisärakentamista ja vasemmistoliittolaisten tavoin ajaneet korkeampaa verotusta (tosin verotuksen painopisteet eivät ole aina olleet yhteneväiset).

  Joka tapauksessa tekstisi on selkeää, terävää ja erittäin kannatettavaa. Mikäli löydän ehdokkaan, joka ajaa tuollaista politiikkaa, tulee hän taatusti saamaan ääneni tulevissa vaaleissa.

  Oletko muuten ajatellut ryhtyä ehdokkaaksi? Onko vielä uskallusta tulla nimimerkin takaa?

 8. ”Mikäli toivottavasti sinä kaltaisellasi tavalla ajattelevat saavat ajettua tuollaisen ohjelman läpi perussuomalaisissakin.”

  Tässä on painettu enter-nappia turhan ärhäkästi. Pahoittelen nopeita sormiani ja hitaita aivojani. Tarkoitan:

  Toivottavasti sinä ja kaltaisellasi tavalla ajattelevatsaavat ajettua tuollaisen ohjelman läpi perussuomalaisessa puolueessa.

 9. On ilo huomata, että olemme näistä(kin) asioista samaa mieltä. 🙂

  Tekisin yhden ainokaisen lisäyksen ohjelmaasi:
  Kaikkiin pientaloihin tulee rakennusmääräysten kautta rakennetuksi lämpöä varaava tulisija.

  Muuttaisin tuon muotoon; Kaikkiin pientaloihin sekä uudisrakennuksina rakennettaviin kerros-, pari- ja rivitaloihin/b> tulee rakennusmääräysten kautta rakennetuksi lämpöä varaava tulisija.

  Näin siksi, että erityisesti kaukolämmön varassa olevat taajamat ja muut tiheästi rakennetut asumisalueet ovat kaikkein arimpia poikkeusoloille.

  (Kirjoitin tuosta joskus reilu vuosi sitten:
  http://kullervokalervonpoika.wordpress.com/2007/10/01/kaukolampo-palellaan-kimpassa/)

  Ai niin – parempaa ja vähemmän monikulttuurista uutta vuotta 2009!

 10. Joskus aikaisemmin kommentoin että olisi mukava joskus puristaa kättäsi. Lisäisin nyt erään kuuluisan ajattelijan sanoin että voit tulla meille panemaan siskoani.

 11. Kiitos kommenteista, otan opikseni.

  Työstän lisää noita linjauksia kommenttien vuoksi, koska en ole kaikkea ajatellut kiireen vuoksi tuota kirjoittaessani.

  Hyvä siitä tulee.

 12. Täsmensin tekstiä ansioikkaiden kommenttien ja palautteen avulla. Tuli otettua ehkä liiaan tiukka kanta tuohon metsänhoitoon. Asiaan vaikuttaa varmaan se, että tuhansia kilometrejä Suomen metsissä liikkuneena olen nähnyt metsien tilan muutoksen niin läheltä.

  Stjohan: kiitos kannatuksesta ja en ole lähdössä politiikkaan tai ehdokkaaksi. Se ei ole minulle mitenkään luontaista ja toisaalta minulla on liian paljon muuta tekemistä.

  Kullervo: otetaan syksyllä haulikot, koirat ja pullo viskiä mukaan ja parannetaan jossain piilopirtillä maailma kuntoon.

  Nikopol: laittaisitko kuva siskostasi, kiitos.

 13. En ole aikaisemmin tänne eksynyt ja muutaman tekstin luettuani tuli mieleen, että ”halla-aholaisuuden” rinnalle voisi tulla ”octaviusuus”. Eli ihan kelpo tekstejä 🙂

 14. loistava blogi kiitos!

 15. Octavius kiittää kiitoksista.

  Iso käsi sinne.


Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: