Kokoomuslaisuudesta voi parantua

Yhä useammalla on lähipiirinsä kautta arkipäivän kokemuksia mielenterveyden vakavista häiriöistä. Eri arvioiden mukaan jopa 500 000 – 700 000 suomalaista käyttää erilaisia masennus- ja unilääkkeitä.

Tämän lisäksi moni tapaa jopa päivittäin kokoomuslaisia. Vastoin yleistä harhaluuloa kokoomuslaiset eivät ole yleensä ympäristölleen fyysisesti vaarallisia ainakaan taudin alkuvaiheessa. Ilmiö korostaakin lähimmäisten vastuuta ja sitä, että kokoomuslaiset saatetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa asianmukaisen hoidon piiriin. Kokoomuslaisuuden tunnistamisen selvitys on hyvä aloittaa riskitekijöiden tunnistamisesta ja kysymällä kyseiseltä ihmiseltä suoraan hänen ajatuksistaan sekä tarkkailemalla hänen käytöstään.

Kokoomuslaisilla näkyvillä oireilla tarkoitetaan seuraavia ilmiöitä:

 • Aistiharhat, jotka yleisimmin kuuloharhoja, esim. kehottava tai kommentoiva puhe, keskenään keskustelevat äänet.
 • Harhaluulot, usein vainoharhat. Esim. kokemus, että itseä tarkkaillaan erilaisin laittein, tai pelko ilman todellista syytä, että oma henki on uhattuna, ”me ratkaisemme ongelmia, emme luo niitä”.
 • Suuruuskuvitelmat, mustasukkaisuusharhat ja somaattiset harhaluulot. Esim: ”otamme niskalenkin markkinavoimista”.
 • Puheen ja käyttäytymisen hajanaisuus tai sekavuus (”japanilaiset maksavat Suomen ALV:n”).
 • Vaikutus- ja merkityselämykset. Esim. kokemus, että on ulkopuolisten henkilöiden tai voimien vaikutuksen alainen (”me kannamme vastuuta”). Potilas voi epärealistisesti tulkita havaitsemiaan asioita merkeiksi tai viesteiksi.
 • Oudolta vaikuttavat olemus (Dressman-puku), käyttäytyminen, ajatussisällöt tai tunnereaktiot.
 • Korostunut epäluuloisuus, mikä saattaa vaikeuttaa kodin ulkopuolella liikkumista.
 • Toimintakyvyn lasku, joka voi ilmetä esimerkiksi työkyvyn tai koulumenestyksen heikkenemisenä.
 • Kognitiiviset vaikeudet (keskittymiskyky, tarkkaavaisuus, työmuisti, toiminnanohjaus).
 • Eristäytyminen, esim. VM:n virkamiesten lukkiutuminen työhuoneisiinsa pakoon todellisuutta.
 • Aloitekyvyn puute ja passiivisuus, joita saatetaan pitää saamattomuutena tai laiskuutena.
 • Ilmeettömyys ja tunneilmaisun latistuminen (Esim. Henna Virkkusen lasittunut katse).
 • Puheilmaisun niukkuus.

Kokoomusriskin toteamisen jälkeen potilas saa hoitoa tarpeenmukaisesti seuraavilla hoitomuodoilla:

 • Erikoissairaanhoidossa tarjottava yksilöpsykoterapia.
 • Perheen ja verkoston kanssa tehtävä työ.
 • Psykoedukaatio.
 • Lääkehoito.
 • Sähköhoito.

Kokoomuslaisuutta hoitaneiden erikoissairaanhoidon yksiköiden mukaan paranemisen todennäköisyys on etenkin taudin alkuvaiheessa huomattavan hyvä paranemisennusteen noustessa jopa 60 prosenttiin.

Advertisement
Published in: on 31 toukokuun, 2012 at 12:12 pm  Comments (2)  

EVM rautalangasta ja ennustus heräävästä raivosta

Suomen eduskunta äänesti EVVR-rahaston, eli euro-alueen väliaikaisen tukirahaston takauksien nostamisesta 14 miljardiin Suomen osalta. Hallitusohjelmassa todetaan, että vastuumme eivät saa kasvaa Portugali-lainapaketin jälkeen. Hassua – eikö totta?

Tämä on vielä pientä. Vuoden 2012 aikana nykyinen Suomen kommunisti- ja liittovaltiohallitus tulee hyväksymään euroalueen pysyvän takausrahaston eli EVM:n. Tämän rahaston säädösten mukaan, jos jokin jäsen ei kykene vastaamaan takauksesta, jää loput jäljellä jääneiden maksettavaksi osuuksiensa mukaan.

Nyt on jo täysin varmaa, etteivät Italia, Espanja, Irlanti, Belgia ja Ranska osuudet tule talkoisiin osallistumaan lasketulla 417 miljardin osuudella. Suomen maksuosuus kasvaa siis Saksan, Hollannin, Itävallan ja ehkä parin muun maan kanssa tämän osuuden verran. Maksuosuutemme kasvaa siis noin 2,5-kertaiseksi aivan väistämättä. Rahassa summa on noin 35 miljardia eli sama kuin yhden vuoden Suomen kerättävien verotulojen määrä.

Ja kertauksena: hallitusohjelmassa todetaan, ettei Suomen vastuut saa kasvaa Portugali-lainapaketin jälkeen.

Liittovaltiota ajava eliitti ja siihen vahvimmin henkilöityvät ihmiset eivät taida ymmärtää yhtä historian antamaa opetusta. Kaikella on rajansa. EU:n eliitti lienee jo rikkonut sen rajan, jossa demokratian halveksiminen, moraalittomuus ja oman edun tavoittelu herättää jossain yksilössä tai jossain ryhmässä halun käyttää fyysistä väkivaltaa.

Odotan surullisella mielenkiinnolla – missä ja miten?

Published in: on 13 lokakuun, 2011 at 3:33 pm  Comments (5)